VšetkoNaAuto.sk  čo nemáme to zoženieme  kvalita a cena vás rozhodne potešia 

OBCHODNÉ PODMIENKY » Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Kontaktné údaje na predávajúceho:
Všetko na auto - internetový obchod
Robert Pavelka
Jasná 899
900 31 Rovinka
IČO 43646115
DIČ

Telefón:
0940 86 44 67
0915 16 23 06
dostupné v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00

E-mail: info@vsetkonaauto.sk

Bankové spojenie: 520700 - 4202217900 / 8360 mBank

 


Objednávka

V prípade, že si objednáte v našom e-shope tovar a odošlete elektronickú objednávku, potvrdzujete tým záväznosť Vašej objednávky a prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, prípadne IČO,DIČ).

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Objednávka urobená kupujúcim v zmysle týchto obchodných podmienok je objednávkou, ktorej súčasťou je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s povinnosťou zaplatiť na základe uskutočnenej objednávky kúpnu cenu.


Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 12 hodín po vykonaní objednávky e-mailom na adresu vsetkonaauto@gmail.sk. Do predmetu mailu uveďte slovo STORNO a číslo objednávky. Ak kupujúci už za objednaný tovar zaplatil zálohu a v lehote 12 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená záloha vrátená - odoslaná do 5 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Ak kupujúci stornuje objednávku neskôr než v lehote 12 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptovaniu storna sa dopredu nezaväzuje.


Platobné podmienky


Našim zákazníkom ponúkame dva najrozšírenejšie zpôsoby úhrady tovaru:

  1. Tovar môže byť zaslaný na dobierku - je zaplatený pri prevzatí na pošte alebo pri doručení kuriérom.
  2. Tovar môže byť zaplatený vopred formou zálohy – po zaplatení je odoslaný dohodnutým spôsobom.

 

Dovoz tovaru do 150,-€ je spoplatňovaná služba podľa cenníka / Dodanie tovaru /

Dovoz tovaru nad 150,-€ je ZDARMA


Všetky ceny uvedené v našom obchode sú konečné a s DPH, bez nákladov na dopravu.

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.


Záruky a reklamácie tovaru

Na celý predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Reklamácia je podmienená preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v našom internetovom obchode, čoho dôkazom je daňový doklad – faktúra. Závady zistené pri prebratí tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne u dodávateľa tovaru do 3 dní odo dňa dodania tovaru. Závady, ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na tovar, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.


Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou alebo elektronickou formou a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho.

Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru alebo preukázaní zaslania tohto tovaru predávajúcemu napríklad podacím lístkom na pošte.

Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj náš formulár na odstúpenie od zmluvy alebo si môžete stiahnuť formulár (formát docx, veľkosť 13 kB) a odoslať nám ho elektronickou alebo písomnou formou.


Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.

 

NWM1ZWI4Nj